1
2
3

Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych a občianskych stavieb s autorizáciou.

Výstavba inžinierskych sietí,  komunikácií, spevnených plôch, občianských stavieb
 

Výkopové práce, búracie práce, demolačné práce
Pokládka zámkovej dlažby, požičovňa náradia

Prenájom strojov a zariadení traktorbágre , sklapače a valníky s hydraulickou rukou

Aktuálne stavby

Termín začatia stavby: máj  2013
Termín ukončenia stavby: apríl 2014

Výstavba inžinierských sieti v obci Malinovo

   
    Kanalizácia, vodovod
    Plynofikácia
    Prípojky na pozemky
    Cesta a chodníky
   

Termín začatia stavby: január  2013
Termín ukončenia stavby: júl 2014
Investor: PM real 4 you

 

WAI_LIAN_CONTENT_1