Nachádzate sa tu

O firme

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť od roku 1993 ako fyzická osoba pod obchodným menom Horváth Gabriel - Ekologické stavby. Od svojho vzniku sa zameriava najmä na výstavbu inžinierskych sietí, bytových, občianskych a priemyselných objektov.

Postupným vývojom svojej činnosti sa fyzická osoba transformovala na právnickú osobu podnikajúcu pod obchodným menom Ekologické stavby Horváth s.r.o. a sídli v Malinove, na adrese Bratislavská 906.

Sme modernou stavebnou firmou, s dlhoročnou tradíciou a konsolidovaným kolektívom vlastných skúsených pracovníkov. Riadiaci manažment, a robotníci pracovali dlhodobo na stavbách. Nadobudnuté skúsenosti v stavebníctve úspešne aplikujeme aj na súčasné podnikateľské aktivity a aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi vieme ponúknuť požadovanú kvalitu a priaznivé termíny realizácie. Dhoročné obchodné vzťahy s dodávateľmi stavebných materiálov zaručujú výhodnú cenovú úroveň nami ponúkaných služieb a výrobkov. Naše podnikateľské aktivity zabezpečujeme najmä vlastnými kapacitami stavebných robotníkov všetkých stavebných profesií, používame vlastné technické a strojné vybavenie, čo umožňuje bezproblémovú a plynulú realizáciu prác. Okrem toho spolupracujeme s celým radom skúsenosťami overených dodávateľských firiem špeciálneho zamerania.

Pri výkone inžinierskej činnosti naša spoločnosť zabezpečuje pre klientov kompletnú škálu služieb, od stavebného povolenia až po kolaudáciu stavby.

Našim podnikateľským krédom je byť spoľahlivým partnerom, ktorý si plní svoje záväzky a je schopný prekonať zákazníkove očakávania.

Považujeme za svoje poslanie vytváranie životného prostredia kvalitnými stavebnými dielami.