Nachádzate sa tu

Služby zákazníkom

 • výkopové práce
 • výstavba kanalizačných prípojok
 • dodanie a montáž vodomernej šachty
 • dodanie a montáž beton. žumpy
 • pokládka zámkovej dlažby
 • búracie práce, demolačné práce
 • rezanie betónu, asfaltu
 • stavebné, murárske práce
 • dodávka sypkých materiálov ( štrk, piesok, makadám)
 • predaj certifikovanej betónovej zmesi STN EN C8/10, C12/15, C 16/20, C20/25, C 25/30 , 206-1 ( aj mrazuvzdorné ), suchého betónu
 • predaj zámkovej dlažby -   www.caramida.sk
 • predaj vonkajšej architektúry