Nachádzate sa tu

Výstavba

 • výstavba inžinierskych sietí
 • výstavba komunikácií, spevnených plôch
 • výstavba občianskych a priemyselných stavieb
 • výstavba rodinných domov na klúč
 • dokončovacie práce na stavbách
 • výstavba vonkajšej architetkúry
 • výstavba rodinných domov
 • pokládka zámkovej dlažby, výstavba oplotenia
 • rekonštrukcia stavieb
 • prečerpávacích staníc
 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úprava vody
 • pretláčanie oceľových chráničov od DN 200 do DN 600
 • zemné, výkopové a búracie práce vlastnými dopravnými mechanizmami
 • stavebné práce
 • výstavba bytových domov